×

Who Me Too'd this topic

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

Ellu77
Contributor

Tilauksen peruuttaminen ja rahojen palautus

 

Luottokortiltani otettiin 14.10.2022 89,95€. Haluan peruuttaa tilaukseni LiveSafe -3Devices. Olen poistattanut sen vuosi sitten ja ottanut käyttöön Elisan palvelun. On lähes mahdotonta saada yhteys asiakaspalveluun. Viikko sitten sain yhteyden englantia puhuvaan virkailijaan. Tavasin hänelle sähköpostiosoitteeni kirjain kirjaimelta. Hän lupasi maksaa rahat kortilleni. Rahaa ei ole vielä maksettu. Vaadin rahani takaisin ja luottokorttitietojeni palauttamista. 

Elina Ervasti-Mäkelä 

 

Who Me Too'd this topic

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community