Who Me Too'd this topic

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

Zwrot kosztów - anulowanie subskrypcji LiveSafe

Zwrot kosztów - anulowanie subskrypcji LiveSafe


Witam

Proszę o zwrócenia mi kosztów.

Nie wyrażam zgody na automatyczne przedłużenie mojej subskrypcji McAfee LiveSafe.

Subskrypcja została przedłużona mi automatycznie, a ja nie byłem świadomy, że będę obciążony kwotą DWA razy wyższą niż w ubiegłym roku. Koszt takiej subskrypcji jest dla mnie za wysoki i nieakceptowalny.

Chce anulowac subskrypcje i prosic o zwrot pobranych pieniedzy z mojej karty.

Proszę o informację,  że zwrot został dokonany. 

Tomek

Who Me Too'd this topic

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community