Who Me Too'd this topic

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

Restitutie aanvraag

Ik heb een jaar geleden een jaarabonnement bij McAfee afgesloten voor zo'n 20-30 euro. Zonder er echt bewust van te zijn stond automatisch verlengen aan en is er op 22-09-2021 een bedrag van €69,99 afgeschreven. Dit vind ik iets te prijzig en zou daarom graag mijn McAfee abonnement opzeggen en het recentelijk afgeschreven bedrag laten restitueren.

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Jordy    

Who Me Too'd this topic

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community