×

Who Me Too'd this topic

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

Hantta
Contributor

Rahojen palautus

Hei. Tilaukseni päättyisi 18.12. 2020. En halua jatkaa sitä enää. Tililtäni on kuitenkin veloitettu automaattisesti 79.95 e. Haluan rahani takaisin.

Kehoitatte ottamaan yhteyttä asiakastukeen johon ei kuitenkaan pääse. Klikkaa mitä kohtaa tahansa niin palaa samaan pisteeseen. Mitään chattiä en löytänyt. Mikä ihme on palvelupyyntönumero? Mistä sen saa?

Nyt jotain tolkkua tähän hommaan. Jostain pitää löytyä suomalainen numero tai sähköposti jonne viestiä voi laittaa.

Toivon saavani pikaisen vastauksen.

Who Me Too'd this topic

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community