×

Who Me Too'd this topic

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

englefk89
Contributor

Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej

Den senaste tiden har jag fått en mängd mail om att mitt abonnemang håller på att ta **bleep**. Därför slog jag till på ett LiveSafe (CS2247140323) för två dagar sedan, den 4 juni

Idag får jag ändå ett mail som säger att en automatisk förnyelse av min gamla prenumeration skett och 999:- har dragits från mitt konto (Fakturanr. CS2247708543)! Det känns fullständigt meningslöst att ha detta kvar OVANPÅ det alldeles nyköpta LiveSave. Därför önskar jag avboka denna, och jag vill få pengarna återbetalda. Varför kommer det mängder med påminnelser om man ändå blir förnyad automatiskt? Naturligtvis har jag väl glömt att kryssa bort någon ruta som styr om man ska bli förnyad automatiskt eller ej, men om man nu ska bli det, varför i allsin dar alla dessa påminnelsemail?

Jag är nöjd med produkten som sådan. Den har fungerat klanderfritt under tiden jag haft denna dator. Men... om man nu följer alla dessa påminnelsemail och förnyar sin relation med McAfee för ytterligare en tid, varför debiteras man för ytterligare ett abonnemang? Och, varför får man ingen som helst information när man skaffar sitt nya LiveSafe att det gamla kommer att förnyas två dagar senare?

Jag ser därför gärna att ni betalar tillbaka det som drogs från mitt konto idag, 2018-06-06 avseende

CS 2247708543.

Jag klarar mig tillräckligt med bara en produkt! Tack på förhand!

Mvh Tomas Johnsson

Vänligen
Fredrik Lindvall

Who Me Too'd this topic

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community