×

Who Me Too'd this topic

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

swivel
Former Member

mcafee livesafe blokkeerd "google app" op android

Hoi allemaal:

volgende vraag: ik had eerder mcafee en was tevreden, maar abonnement afgelopen en Avira geprobeerd.  Ik wil echter terug overstappen en test nu 30 dagen gratis Livesafe;  Op mijn smartphone met android moet ik echter telkens het livesafe wachtwoord invoeren wanneer "google app" iets probeert te doen en dit is soms wel om de 30 seconden en zodoende niet werkbaar.  Weet iemand wat hier misloopt?

Verder een bijkomend vraagje:  ik heb me nu aangemeld met een ander emailadres dan toen ik voor 1 jaar klant was,  zijn er nog kortingen als het om een hernieuwing gaat?

Who Me Too'd this topic

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community