×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Jazmin
Contributor
Message 1 of 4

VPN doesn't work/ VPN werkt niet

EN: When I start the McAfee LiveSafe app on my computer and want to activitate the VPN, it doesn't work. It keeps loading and I can't turn it on or off. I have tried tot solve it by uninstalling the app and then re-installing the app again, but it still won't work.

NL: Wanneer ik de McAfee LiveSafe app op mijn laptop opstart en de VPN wil activeren wil deze niet werken. Het blijft laden en zeggen dat het geen verbinding kan maken. Ik kan het niet op of af zetten. Ik heb het al proberen oplossen door de app eens te verwijderen en opnieuw te installeren maar dit heeft niet geholpen. 

 

MCAFEE.PNG

3 Replies
Nagesh_G
Moderator
Moderator
Message 2 of 4

Re: VPN doesn't work/ VPN werkt niet

Hi @Jazmin ,

 

Greetings From Mcafee,

The above issue is an ongoing issue with Mcafee .  we will update once the issue is fixed from Engineering team .

Regards

Nagesh G

wesleyK78
Contributor
Message 3 of 4

Re: VPN doesn't work/ VPN werkt niet

Ik heb dit probleem ook

cyberdude
Reliable Contributor
Reliable Contributor
Message 4 of 4

Re: VPN doesn't work/ VPN werkt niet

hallo @wesleyK78 

heeft u de suggesties van het onderstaand service doc ook geprobeerd misschien ?:

McAfee KB - Safe Connect kan geen VPN-verbinding maken (TS102777)

als dit uw probleem niet oplost raad ik u aan om met de Nederlands talige klantenservice van McAfee contact op te nemen.

dit kan per telefoon of per chat;

Telefoon Klantenservice Nederland 020-5040 586 (lokaal tarief)
België 02/275.07.03

of per chat;

Contact opnemen met McAfee-klantenservice

vriendelijke groeten

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community