×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
msmert
Contributor
Message 1 of 2

ts101331 ile ilgili sayfa açılmıyor

"gerçek zamanlı tarama devre dışı" sorununu düzeltmek için ilk olarak mvt çalıştırdım, ama çözülmedi. ikinci aşama olarak ürünü ts101331 sayfasındaki yönlendirmeler ile yeniden yüklemem öneriliyor. fakat ilgili sayfa açılmıyor.

 

ts101331 sayfasına nasıl ulaşabilirim?

 

Labels (1)
1 Reply
sezen_m
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: ts101331 ile ilgili sayfa açılmıyor

Degerli Üyemiz,

 

Yasamis oldugunuz sorun ile ilgili destek için, McAfee Müsteri Hizmetleri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Irtibat için telefon numarasi: 00800 448 824 157 (sabit hattan arama gerçeklestirilmektedir).

Sohbet yolu ile irtibat için lütfen asagidaki adres üzerinden temasa geçiniz:

https://service.mcafee.com/webcenter/portal/cp/home/contact

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community