cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

safe family çalışmıyor

Jump to solution

merhaba,

oğlumun bilgisayarına ve telefonuma kurmuş olduğum safe family bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. sebebini tam olarak anlayamadım. telefonumda süre ve uygulama kısıtları veriyorum ancak bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. konu hakkında yardımcı olmanızı rica ederim.

1 Solution

Accepted Solutions
Magesh
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 3

Re: safe family çalışmıyor

Jump to solution

Hello @melih_erkan 

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu sorun yalnızca iPhone'larda fark edildi, ancak son zamanlarda sorun arka uçtan düzeltildi. Lütfen en son sürümü almak için uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyin ve sorun durumunu kontrol edin.

Thanks,

View solution in original post

2 Replies
Magesh
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 3

Re: safe family çalışmıyor

Jump to solution

Hello @melih_erkan 

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu sorun yalnızca iPhone'larda fark edildi, ancak son zamanlarda sorun arka uçtan düzeltildi. Lütfen en son sürümü almak için uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyin ve sorun durumunu kontrol edin.

Thanks,

View solution in original post

Re: safe family çalışmıyor

Jump to solution

Merhaba,

Android telefon kullanmaktayım. uygulamayı defalarca yeniden kurdum ancak bir türlü verim alamamaktayım. dediğim gibi bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında yardımlarınızı rica ederim.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community