cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
togaykurtulus
Former Member
Report Inappropriate Content
Message 1 of 1

Anti-Virüs Programı Kurulmuş Gibi Yapıyor

Biliyorum başlık tuhaf. Ama benim aldığım program kuruluyor, ama ne bilgisayarda ne de simge durumunda durum çubuğunda yer almıyor. Menüsüne giremiyorum. Çünkü program dosyasını bulamıyorum. Ne tarama yapabiliyorum, ne de indirdiğim bir dosyanın taramasının yapıldığına dair en ufak br bildirim alıyorum.

Sorunumun çözülmesi yani bu programın çalışması, görünür olması, işini yapmasını istiyorum. Aksi halde bu şikayetim ile üyeliğimi tek taraflı sonlandırma ve geri ödeme haklarımın saklı olduğunu beyan ederim.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community