cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Limeliz
Contributor
Message 1 of 3

"11.4000 bad connections blocked"

Jump to solution

I looked at the security report for my firewall in McAfee Livesafe. What does these numbers mean in my attached screenshot?

"Bad connections blocked: 11.4000", like eleven and almost a half?

It feels like there's an error in the program in how they are showing numbers.

/Limeliz

1 Solution

Accepted Solutions
diana_k
Contributor III
Message 2 of 3

Re: "11.4000 bad connections blocked"

Jump to solution

Hej Emil,

 

Såvitt jag förstår har du frågor angående din brandvägg. Dessutom, meddelandet som du fick betyder att det finns 11 tusen blokerade skadliga filer från vår brandvägg. Det betyder också att programet fungerar som det bör.

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Med vänliga hälsningar,
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

2 Replies
diana_k
Contributor III
Message 2 of 3

Re: "11.4000 bad connections blocked"

Jump to solution

Hej Emil,

 

Såvitt jag förstår har du frågor angående din brandvägg. Dessutom, meddelandet som du fick betyder att det finns 11 tusen blokerade skadliga filer från vår brandvägg. Det betyder också att programet fungerar som det bör.

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Med vänliga hälsningar,
McAfee Kundtjänst

Limeliz
Contributor
Message 3 of 3

Re: "11.4000 bad connections blocked"

Jump to solution

Det måste vara någon slags felformattering av talen för det är för många siffror om det ska vara 11 000. Har ringar in fler tal som har för många siffror. Det känns som att det ibland blir en punkt i talet och då läggs det på en nolla för mycket på slutet.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community