×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
RickardCA
Contributor
Message 1 of 14

problem med betalning

Jump to solution

Ska betala för förnyelsen men när man ska skicka in beställningen så kommer jag bara tillbaka till beställningsformuläret där det finns en röd text att det inte går att geniomföra.

Finns pengar på kortet och är öppet för transaktionen.

2 Solutions

Accepted Solutions
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 6 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst. Vi kommer med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår får du ett systemfel, när du försöker genomföra betalningen. Detta fel beror på något problem med ditt kreditkort. Kortet är sannolikt inspärrat för internet och/eller internationella betalningar. Kortet måste tillåta interationell handel, då McAfee som företag är registrerat i utlandet. Du kan häva spärret själv från din online bankering eller genom att kontakta din bank. Om du valt att kontakta banken, kan du (skriva ut och) visa dem följande felmeddelande, som vi har fått i vårt system:

----------------------------------------
FELMEDDELANDE:
606 -- Invalid Transaction Type M -- Match N2 -- Bill-to address did not pass PTI edit checks (i.e., may be foreign)
----------------------------------------

Du behöver uppdatera ditt kreditkort online under MITT KONTO, MIN PROFIL, FAKTURAUPPGIFTER.

OBS! Ditt kort måste vara öppen för utländska köp (du kan kolla det med din internetbank)

Som "tack för besväret" har jag förlängt din prenumeration gratis med 15 dagar.

Ditt ärendenummer är: 484570-2441878877

Kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com


Använd Avancerad sökning - https://community.mcafee.com/search.php - för att hitta redan besvarade svar.

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

 

 

View solution in original post

c-sivers
Contributor II
Message 14 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution

Efter ett tips från min bank har jag nu lyckats göra betalningen!

Har nu ändrat tillåtet geografiskt användningsområde till Europa. Denna inställning fanns på ett ställe som jag inte förstod hade inverkan vid icke-säkra betalningar.

Vid betalning i Nordeabanken ska man göra som följer:

Under  Vardagsärenden  välj  Kort -> Öppna och stänga kort :
Då ser man aktuellt status för de kort man har.

Klicka på knappen [Ändra] längst ner till höger, vilket ger en sammanställning där man kan ändra inställningar. Gör där följande ändringar:

Under
  Kortköp på Internet
ändra för aktuellt kort till:
  Alla internetköp, 60 min

Under
  Kortköp i butik och kontantuttag
ändra vid behov för aktuellt kort så att under
  Tillåtet användningsområde
det blir tillräckligt omfattande, för McAfee räcker det med  Europa eftersom betalningen görs på Irland.
  OBS! Detta är nödvändigt, det gäller inte enbart det som anges i rubriken ovanför.

Därefter gör man betalningen på McAfees webbsidor.

Jag hade deaktiverat Automatisk betalning , detta kanske krävs för att man ska ha ett val att betala manuellt. I varje fall för att man ska kunna styra att betalningen ska ske när kortet säkert är öppet

View solution in original post

13 Replies
diana_k
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution
Hej Rickard, Jag kontrollerade ditt konto och jag kan se att du har försökt att betala flera gånger. Felet är att det finns inte tillräckligt pengar för att kunna utföra betalningen. Det här är det enda som jag kan se från min sida. Vänligen kontakta din bank för att kunna få vidare hjälp med detta. Med vänlig hälsning, McAfee Kundtjänst
PerLinder
Contributor
Message 3 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution

kan inte betala, det anges varje gång att mitt säkerhetsnummer på baksidan av bankkortet saknas i beställningen

PerLinder
Contributor
Message 4 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution

Varför svarar ni inte????

c-sivers
Contributor II
Message 5 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution

Verkar vara samma problem som för RickardCA. Gjort flera olika försök att förnya en prenumeration. Först loggat in på mitt konto, ser att det registrerade kortet är giltigt. Lite innan detta har jag öppnat kortet. Ser också att prenumerationen snart går ut. Men ingen möjlighet att därifrån begära en betalning manuellt.
  Går sen till datorn med McAfee installerat, startar där detta som anger att prenumerationen start tar **bleep**, klickar på knapp för betalning, kommer till sida där jag får logga in, sen ge säkerhetsnummret för kortet, blir då något allvarligt fel vid betalningsförsöket.
  Går tillbaka till ursprungliga datorn och loggar ut från McAfee. Och gör sen om föregående procedur (efter omstart av datorn) men det misslyckas igen, kanske med annan felkod.
  Ger upp för idag. I min internetbank ser jag då två preliminära dragningar på mitt kort, vardera på 0.45 kr (= 0.05 USD). Kanske resultat av kortverifiering?

daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 6 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst. Vi kommer med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår får du ett systemfel, när du försöker genomföra betalningen. Detta fel beror på något problem med ditt kreditkort. Kortet är sannolikt inspärrat för internet och/eller internationella betalningar. Kortet måste tillåta interationell handel, då McAfee som företag är registrerat i utlandet. Du kan häva spärret själv från din online bankering eller genom att kontakta din bank. Om du valt att kontakta banken, kan du (skriva ut och) visa dem följande felmeddelande, som vi har fått i vårt system:

----------------------------------------
FELMEDDELANDE:
606 -- Invalid Transaction Type M -- Match N2 -- Bill-to address did not pass PTI edit checks (i.e., may be foreign)
----------------------------------------

Du behöver uppdatera ditt kreditkort online under MITT KONTO, MIN PROFIL, FAKTURAUPPGIFTER.

OBS! Ditt kort måste vara öppen för utländska köp (du kan kolla det med din internetbank)

Som "tack för besväret" har jag förlängt din prenumeration gratis med 15 dagar.

Ditt ärendenummer är: 484570-2441878877

Kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com


Använd Avancerad sökning - https://community.mcafee.com/search.php - för att hitta redan besvarade svar.

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

 

 

daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 7 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution

Hej Rickard,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Din prenumeration hade gått ut, därfför gick det inte att "förnya". Jag lade till 15 dagars kompensation på din prenumeration och ber dig att prova att genomföra betalningen igen. Annars öppna kortet för EU, uppdatera kortetsuppgifter online på ditt konto och kontakta oss, så vi kan förlänga åt dig. Vänligen hänvisa till följande ärendenummer:

Kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com


Använd Avancerad sökning - https://community.mcafee.com/search.php - för att hitta redan besvarade svar.

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

c-sivers
Contributor II
Message 8 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution

Jag har under föregående och nedanstående försök haft kortet öppet.

Fann att min officiella gatuadress kanske var fel. Tidigare var den (anonymiserad)
    GATUNMAMN 999
numera är den:sedan flera år (utan att jag gjort något)
    GATUNMAMN 999 LGH 1401

Så jag ändrade den i min profil till denna och såg också till att det enbart var versaler och provade. Först kommer man till sida där man ska verifiera data, det ser bra ut (vad jag kunde se). Ett klick på [Accceptera och fortsätt] orsakar felutskriften:

    Vi kan inte slutföra transaktionen. Ändra betalningsinformationen och försök igen, eller kontakta kundsupporten om du fortfarande behöver hjälp. 

Postadressen har hittills varit:
    Hägersten 
Jag ändrar den till
    HÄGERSTEN 

Provar som ovan, men samma fel.

Jag kollar kontouppgifterna på granskningssidan och ser en konstighet (urvalda och anomnymiserade):

GATUNMAMN 999 LGH 1401
HÄGERSTEN
Sverige 12626

Det är ju fel enligt svensk standard. Men jag har ju matat in postnumret rätt på profilsidan.

Jag behöver veta precis vilket fält som ert system uppfattar som felaktigt och om jag kan göra någon justering som löser problemet.

Observera att det har gjorts några dragningar på 45 öre på kortet p.g.a. dessa försök.

 

daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 9 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution

Hej igen Curt Henric!
Jag provade att debitera dig härifrån och fick samma felmeddelande.

Se till att kortet ör öppet för Internethandel inom EU och ta bort ev. spärrar.

Kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

c-sivers
Contributor II
Message 10 of 14

Re: problem med betalning

Jump to solution

Hos min bank är alla kort stängda för betalningar som inte är säkra. När jag vill göra en sådan betalning kan jag tillfälligt öppna kortet i 60 minuter. Därefter kan jag göra betalningen och därefter kan jag stänga det igen, om inte blir det automatiskt stängt efter en stund.

Jag antar att alla (eller de flesta?) svenska banker fungerar på samma sätt.

Med en säker betalning har jag inte denna begränsning. Då använder jag till exempel Mobilt BankID i min mobil för att godkänna betalningen. Detta bygger på certifikat som skyddas av ett lösenord och anses mycket säkert. Tyvärr stöder inte McAfee denna teknik (såvitt jag förstår).

På grund av detta kan jag inte numera använda automatisk förnyelse av prenumerationen, i varje fall inte med ett nyregistrerat kort. Därför har jag nu ändrat till manuell förnyelse. Jag har ju försökt förnya men det har inte fungerat, det är en annan fråga som jag hoppas löser sig.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community