×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Hans1
Contributor
Message 1 of 2

onormal terminering av McAfee

Jump to solution

programmet terminerade onormalt, en felrapport skapades till apple, går därefter inte att statrta om programmet, har startat om datorn men funkar inte

 

1 Solution

Accepted Solutions
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: onormal terminering av McAfee

Jump to solution

Hej,


Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg, kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Som jag uppfattart det McAfee hänger sig på din MAC.

Detta fel kan bero på många olika orsaker som andra antivirus program installerade på samma dator, oupdaterade OS eller McAfee osv. Du kan prova med följande allmänna lösningar som oftast löser problemmet.

 

Jag skulle rekommendera att du avinstallerar McAfee och sedan installerar om McAfee.

Avinstallationssteg:
1. Klicka på Kör i Finder-fönstret.
2. Välj Program.
3. Dubbelklicka på Avinstallera McAfee Internet Security. OBS! Avinstallera inte med andra program! Använde McAfee Uninstaller.
4. Markera kryssrutan bredvid Avinstallera SiteAdvisor.
5. Klicka på Fortsätt.
6. Skriv administratörslösenordet och klicka på OK.
7. Klicka på Slutför.

8. Töm papperskorgen.

9. Starta om datorn.

Börja en ny installation:
1. Öppna en webbläsare. Gå till http://home.mcafee.com.
2. Logga in på ditt McAfee-konto.
3. Under produktlistan för McAfee Internet Security for Mac klickar du på Hämta.
4. Klicka på Jag godkänner för att godkänna licensavtalet för slutanvändare.
6. Om det visas ett serienummer under knappen Hämta ska du anteckna det. Du kommer att behöva det senare när du aktiverar produkten.


OBS! Serienumret är endast tillgängligt i två timmar. Om du vill installera produkten vid ett senare tillfälle kan du gå tillbaka till http://home.mcafee.com för att hämta ett nytt.

6. Klicka på Hämta.
7. Klicka på Spara. Filen sparas på standardplatsen, vanligtvis i mappen Nedladdade filer.
8. Dubbelklicka på dmg-filen du hämtade.
9. Dubbelklicka på filen för installationsprogrammet McAfee Internet Security for Mac.
10. Klicka på Fortsätt. Välkomstskärmen visas.
11. Klicka på Fortsätt. Produktfunktionerna och systemkraven visas.
12. Klicka på Fortsätt.
13. Klicka på Läs licensavtal och läs villkoren i licensavtalet. Klicka därefter på Godkännför att slutföra installationen.
14.Klicka på Installera. Autentiseringsskärmen visas.
15. Ange användarnamn och lösenord för en administratör och klicka sedan på OK.


Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via chat eller telefon från:
http://service.mcafee.com


Med vänlig hälsning,
Daniel
McAfees Kundtjänst

 

View solution in original post

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: onormal terminering av McAfee

Jump to solution

Hej,


Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg, kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Som jag uppfattart det McAfee hänger sig på din MAC.

Detta fel kan bero på många olika orsaker som andra antivirus program installerade på samma dator, oupdaterade OS eller McAfee osv. Du kan prova med följande allmänna lösningar som oftast löser problemmet.

 

Jag skulle rekommendera att du avinstallerar McAfee och sedan installerar om McAfee.

Avinstallationssteg:
1. Klicka på Kör i Finder-fönstret.
2. Välj Program.
3. Dubbelklicka på Avinstallera McAfee Internet Security. OBS! Avinstallera inte med andra program! Använde McAfee Uninstaller.
4. Markera kryssrutan bredvid Avinstallera SiteAdvisor.
5. Klicka på Fortsätt.
6. Skriv administratörslösenordet och klicka på OK.
7. Klicka på Slutför.

8. Töm papperskorgen.

9. Starta om datorn.

Börja en ny installation:
1. Öppna en webbläsare. Gå till http://home.mcafee.com.
2. Logga in på ditt McAfee-konto.
3. Under produktlistan för McAfee Internet Security for Mac klickar du på Hämta.
4. Klicka på Jag godkänner för att godkänna licensavtalet för slutanvändare.
6. Om det visas ett serienummer under knappen Hämta ska du anteckna det. Du kommer att behöva det senare när du aktiverar produkten.


OBS! Serienumret är endast tillgängligt i två timmar. Om du vill installera produkten vid ett senare tillfälle kan du gå tillbaka till http://home.mcafee.com för att hämta ett nytt.

6. Klicka på Hämta.
7. Klicka på Spara. Filen sparas på standardplatsen, vanligtvis i mappen Nedladdade filer.
8. Dubbelklicka på dmg-filen du hämtade.
9. Dubbelklicka på filen för installationsprogrammet McAfee Internet Security for Mac.
10. Klicka på Fortsätt. Välkomstskärmen visas.
11. Klicka på Fortsätt. Produktfunktionerna och systemkraven visas.
12. Klicka på Fortsätt.
13. Klicka på Läs licensavtal och läs villkoren i licensavtalet. Klicka därefter på Godkännför att slutföra installationen.
14.Klicka på Installera. Autentiseringsskärmen visas.
15. Ange användarnamn och lösenord för en administratör och klicka sedan på OK.


Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via chat eller telefon från:
http://service.mcafee.com


Med vänlig hälsning,
Daniel
McAfees Kundtjänst

 

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community