×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
sofiao
Contributor
Message 1 of 2

hur får jag förnyad prenumeration att fungera?

Jump to solution

Hur gör jag när jag köpt en ny prenumeration av mitt McAfee Live safe, har betalat men behöver jag göra något aktivt för att det ska börja fungera? Det står fortfarande 0dagar kvar på mitt skydd i programmet. vad gör jag?

1 Solution

Accepted Solutions
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: hur får jag förnyad prenumeration att fungera?

Jump to solution

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst. Vi kommer med nöje att försöka lösa ditt problem.

Vi har granskat och konstaterat att din beställning har gått igenom och du har framgångsrikt förlängt din prenumeration. Vi tackar dig för ditt förtroende. Det enda du behöver göra är verifiera din prenumeration, så att programmet på datorn kan uppfatta att dess prenumeration har förlängts:

1. Högerklicka på McAfee-ikonen i systemfältet (ned till höger, bredvid klockan, möjlitgvis dold bakom en pil).
2. Välj "Verifiera prenumeration" och vänta tills processen är färdig.
3. Tryck på "Okej" när du får meddelandet att verifikationen lyckades.

 

 

View solution in original post

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: hur får jag förnyad prenumeration att fungera?

Jump to solution

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst. Vi kommer med nöje att försöka lösa ditt problem.

Vi har granskat och konstaterat att din beställning har gått igenom och du har framgångsrikt förlängt din prenumeration. Vi tackar dig för ditt förtroende. Det enda du behöver göra är verifiera din prenumeration, så att programmet på datorn kan uppfatta att dess prenumeration har förlängts:

1. Högerklicka på McAfee-ikonen i systemfältet (ned till höger, bredvid klockan, möjlitgvis dold bakom en pil).
2. Välj "Verifiera prenumeration" och vänta tills processen är färdig.
3. Tryck på "Okej" när du får meddelandet att verifikationen lyckades.

 

 

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community