×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_91827
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 1 of 1

Verifiera din Prenumeration

Har din Prenumeration gått ut? Har du redan förnyat den? Men du får meddelande att den har gått ut? Följ instruktionera nedan för att lösa problemet.

Steg 1 - Verifiera ditt program:

1. Högerklicka på McAfee-ikonen i systemfältet (nere till höger på skärmen, vid sidan av klockan, möjligtvis dold bakom en pil).

2. Vänsterklicka på Verifiera prenumeration.

3. Följ stegen tills processen är färdig.

Verify+Subs.jpg

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt : http://service.mcafee.com

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community