cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
henrikporali
Contributor II
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Spam filter

Hej spamfiltret försvinner från outlook 365 finns en sak man kan göra men inte mer går inte att ta bort från spam men snabbväg till att lägga till finns men inte menyn upp i fältet längre. Varför har detta tagits bort????? 

1 Reply
Kumar_suman
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Spam filter

Hej @henrikporali ,

Hälsningar från McAfee.
Anti-spam-funktionen som ingår i din McAfee säkerhetsprogramvara för Windows som LiveSafe eller Total Protection har tagits bort från version 16.0.41.
För mer information, se artikeln nedan.

Borttagning av funktioner: Anti-spam i McAfee säkerhetsprogramvara för Windows

Hälsningar,
Kumar

Obs: Vi använde Google översätt för att göra det här inlägget.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community