×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 1 of 1

Procedur för att bestrida en SiteAdvisor- och TrustedSource-webbplatsklassificering

 

Procedur för att bestrida en SiteAdvisor- och TrustedSource-webbplatsklassificering
Dokument-ID: TS100806
 
Sammanfattning
Webbplatsklassificeringen från McAfee WebAdvisor/SiteAdvisor representerar Intel Securitys åsikt om bedömningen av en webbplats. Webbplatsklassificeringen baseras på ett antal attribut som enligt vår bedömning är bästa indikationen på ett webbplatsomdöme över tid. Dessa attribut inkluderar misstänkta hämtningar, webbplatsutnyttjanden, antal e-postmeddelanden som skickats från webbplatsen, anknytningar till andra webbplatser och popup-fönster.Det är viktigt att notera att webbplatsklassificeringar från McAfee WebAdvisor/SiteAdvisor inte är realtidsgraderingar; klassificeringarna reflekterar informationen vi samlade in vid tidpunkten för varje besök på webbplatsen. McAfee WebAdvisor/SiteAdvisor-tekniken utför flera tester som tar olika lång tid att slutföra. Webbplatsägare kan göra ändringar på webbplatsen före eller efter vårt besök.
 
Information om klassificeringen, samt definition av klassificeringarna finns här:http://www.siteadvisor.com/webmasters/index.html

Webbplatsägare kan ifrågasätta en McAfee WebAdvisor/...
 1. Gå till http://www.siteadvisor.com/webmasters/index.html
 2. Ange webbadressen till den här webbplatsen i rutan Visa webbplatsrapport på höger sida.
 3. Klicka på Visa rapport nu

  Webbplatsrapporten innehåller all information om klassificeringar, t.ex. klassificeringar av webbplatsen som helhet. Färgen som visas anger orsaken till klassificeringen.Skicka en dispyt (webbplatsägare)
  Om du är en webbplatsägare gör du följande för att bestrida en klassificering:
  1. Gå till www.trustedsource.org/en/feedback/url.
  2. Klicka på Skapa konto och vänta på att få ett kontovalideringsmeddelande från McAfee TrustedSource.
  3. Öppna e-postmeddelandet och klicka på länken så aktiveras kontot.
  4. Logga in på TrustedSource.org
  5. Välj Feedback och markeraKontrollera enskild webbadress.
  6. Välj McAfee SiteAdvisor/WebAdvisor i listrutan.
  7. Ange webbadressen till webbplatsen och klicka på Kontrollera webbadressen.
  8. Du kan välja upp till tre kategorier för webbplatsen.
  9. Du kan fritt skriva in information i fältet för egna kommentarer.

   Skriv in så mycket information som möjligt om varför du anser att klassificeringen är felaktig och/eller ange vilka ändringar du har genomfört på webbplatsen och som påverkar klassificeringen.
    
  10. Klicka på Skicka webbplatsadress till granskning. Du får ett kvitto med ID-nummer som du kan spara.Intel Security rekommenderar att du granskar http://www.siteadvisor.com/webmasters/index.html för information om förväntade svarstider.   Icke-webbplatsägare
   Om du inte är ägare till webbplatsen och får varningsmeddelanden om en webbplats, går du till http://www.siteadvisor.com/userfeedback.html och fyller i ett feedbackformulär. Det skickas direkt till McAfee Labs-teamet för granskning.

Labels (2)
How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

  New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

 • Find Forum FAQs
 • Learn How to Earn Badges
 • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

  Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

 • Get helpful solutions from McAfee experts.
 • Stay connected to product conversations that matter to you.
 • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community