×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
stinan84
Contributor
Message 1 of 3

Problem med förnyelse

Jump to solution

Hej!

Min prenumeration går ut om ett par dagar, men det fungerar inte att förnya den. Jag har följt länkar från era mail, och från programmet och jag har loggat in, uppdaterat betalkortsinfomration samt försäkrat mig om att det finns pengar på kontot. Jag kommer varje gång till bilden där jag får välja mellan 1 eller 2 år förnyelse (priserna är dock olika varje gång, mellan 699 och 719 kronor), jag vill ha 1 år, och kryssar i det. Dår blir nästa bild "oväntat fel" (med adress: https://home.mcafee.com/Error.aspx?ec=500). Hur löser ni detta?

Med vänliga hälsningar

Stina Nilsson

1 Solution

Accepted Solutions
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 3 of 3

Re: Problem med förnyelse

Jump to solution

Hej Stina,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Vi har granskat och konstaterat att din beställning har gått igenom och du har framgångsrikt förlängt din prenumeration med orderbekräftelsenummer CS2252738008.

Vi tackar dig för ditt förtroende och som "tack för besväret" förlängde jag din prenumeration med ytterliggare 30 dagar. Din McAfee gäller nu fram till 2019-07-25

OBS! Om Mcafee visar gammalt datum, då behöver du verifiera din prenumeration, så att programmet på datorn kan uppfatta att dess prenumeration har förlängts:

1. Högerklicka på McAfee-ikonen i systemfältet (ned till höger, bredvid klockan, möjlitgvis dold bakom en pil).
2. Välj "Verifiera prenumeration" och vänta tills processen är färdig.
3. Tryck på "Okej" när du får meddelandet att verifikationen lyckades.

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Vänligen ange också följande servicebeställningsnummer (ärendenummer) med vilket ditt ärende är dokumenterat hos oss: 484570-2470841257

Tack för att du kontaktatMcAfee Kundtjänst. Det kan hända att du får en undersökning om din support upplevelse hos oss. Din feedback kommer att hjälpa oss förbättra vår service. Vår service mäts främst i parametern om servicerepresentanten hade de kunskaper som behövdes för att hjälpa dig.

Med vänlig hälsning,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

2 Replies
stinan84
Contributor
Message 2 of 3

Re: Problem med förnyelse

Jump to solution

Och just det, kortet är öppet för internetköp också.

daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 3 of 3

Re: Problem med förnyelse

Jump to solution

Hej Stina,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Vi har granskat och konstaterat att din beställning har gått igenom och du har framgångsrikt förlängt din prenumeration med orderbekräftelsenummer CS2252738008.

Vi tackar dig för ditt förtroende och som "tack för besväret" förlängde jag din prenumeration med ytterliggare 30 dagar. Din McAfee gäller nu fram till 2019-07-25

OBS! Om Mcafee visar gammalt datum, då behöver du verifiera din prenumeration, så att programmet på datorn kan uppfatta att dess prenumeration har förlängts:

1. Högerklicka på McAfee-ikonen i systemfältet (ned till höger, bredvid klockan, möjlitgvis dold bakom en pil).
2. Välj "Verifiera prenumeration" och vänta tills processen är färdig.
3. Tryck på "Okej" när du får meddelandet att verifikationen lyckades.

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Vänligen ange också följande servicebeställningsnummer (ärendenummer) med vilket ditt ärende är dokumenterat hos oss: 484570-2470841257

Tack för att du kontaktatMcAfee Kundtjänst. Det kan hända att du får en undersökning om din support upplevelse hos oss. Din feedback kommer att hjälpa oss förbättra vår service. Vår service mäts främst i parametern om servicerepresentanten hade de kunskaper som behövdes för att hjälpa dig.

Med vänlig hälsning,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community