×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Elchin
Contributor
Message 1 of 2

Prenumeration

Jump to solution

Hej !

jag vill inte få ett års prenumeration men ni reserverat på mitt konto 999 kr , som jag vill inte få . Jag fick ett mail om att jag prenumerat MaC Afii antivirus , men jag gjorde inte och vill få åter min 999kr tillbaka . Om jag har prenumeration stoppa det också , jag kan inte göra det själv . 

Mvh

Elchin Baghirov

1 Solution

Accepted Solutions
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Prenumeration

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst. Vi kommer med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din automatiskt förnyade produkt och att vi avslutar ditt konto hos oss.

Å företagets vägnar ber vi om ursäkt för alla besvär som den automatiska förnyelsen har möjligtvis orsakat dig.

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp

Jag har utfört återbetalningen och du kommer att få hela beloppet tillbaka på ditt bankkonto inom 5-10 arbetsdagar, beroende på bankens behandlingstid. Jag har också tagit bort den automatiska förnyelsen för din produkt. Du bör ha fått bekräftelse på allt detta per e-post. Ordernumret på din återbetalning är  Refund CS2234889811.

Jag har dessutom tagit bort alla uppgifter om dig hos oss och stängt av ditt konto.


Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Vänligen ange också följande servicebeställningsnummer (ärendenummer) med vilket ditt ärende är dokumenterat hos oss:

Tack för att du kontaktat Intel Securitys Kundtjänst för McAfee produkter. Det kan hända att du får en undersökning om din support upplevelse hos oss. Din feedback kommer att hjälpa oss förbättra vår service. Vår service mäts främst i parametern om servicerepresentanten hade de kunskaper som behövdes för att hjälpa dig.

Med vänlig hälsning,
Daniel
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Prenumeration

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst. Vi kommer med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din automatiskt förnyade produkt och att vi avslutar ditt konto hos oss.

Å företagets vägnar ber vi om ursäkt för alla besvär som den automatiska förnyelsen har möjligtvis orsakat dig.

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp

Jag har utfört återbetalningen och du kommer att få hela beloppet tillbaka på ditt bankkonto inom 5-10 arbetsdagar, beroende på bankens behandlingstid. Jag har också tagit bort den automatiska förnyelsen för din produkt. Du bör ha fått bekräftelse på allt detta per e-post. Ordernumret på din återbetalning är  Refund CS2234889811.

Jag har dessutom tagit bort alla uppgifter om dig hos oss och stängt av ditt konto.


Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Vänligen ange också följande servicebeställningsnummer (ärendenummer) med vilket ditt ärende är dokumenterat hos oss:

Tack för att du kontaktat Intel Securitys Kundtjänst för McAfee produkter. Det kan hända att du får en undersökning om din support upplevelse hos oss. Din feedback kommer att hjälpa oss förbättra vår service. Vår service mäts främst i parametern om servicerepresentanten hade de kunskaper som behövdes för att hjälpa dig.

Med vänlig hälsning,
Daniel
McAfee Kundtjänst

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community