×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
andisa
Contributor
Message 1 of 2

Preinstalled McAfee is notworking

Hi,

I bought a Lenovo PC with McAfee anti-virus preinstalled. I am trying to activate the prenumeration but I can't open the McAfee GUI. I click on Windows Start / McAfee / McAfee LiveSave(1) but nothing hapened. I have even tryed to start C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McUICnt.exe directly but nothing hapens.

Windows Defender Security Center says that there are issues with the virus protection and the firewall and displays hyperlinks for opening  anti-virus software from McAfee respectivly firewall from McAfee.

Nothing hapens when I click on any of these links!

What should I do?

I have tryed to uninstall McAfee since it is not working properly but did only manage to uninstall McAfee WebAdvisor.

Avast Free Antivirus came with some other software that I downloaded and it seems to work but is not showing in Windows Defender Security Center. I beleive that it is the only protection I currently have but I imagine that it could interfere with McAfee antivirus.

Please advise me on how I can get your software to work.

Regards @nders

 

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Preinstalled McAfee is notworking

Hej Anders,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår får du varningar att du saknar skydd.

Det kan finnas många orsaker om detta, så jag föreslår att du installerar om rätt McAfee från rätt licens.

Hämta och kör borttagningsverktyget MCPR.exe för att ta bort eventualla rester av McAfee:

1. Hämta borttagningsverktyget från: http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe
2. Klicka på Spara och spara filen på datorn.
3. Bläddra till mappen där du sparade filen, högerklicka på MCPR.EXE och välj Kör som administratör.
4. Följ stegen enligt anvisningarna.
5. Starta om datorn (klicka på Reboot) efter att meddelandet CleanUp Successful (Rensningen lyckades) visas.
OBS! McAfee produkten tas inte bort helt förrän datorn startas om.

Installera om McAfee produkten:

OBS! För att undvika eventuella problem vid installationen använd helst Internet Explorer.

1. Gå till https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx för att logga in på ditt konto.
OBS! Om du har glömt ditt lösenord finns det en länk under inloggningsknappen "Har du glömt ditt lösenord?" genom vilken du kan nollställa ditt lösenord.
2. I fliken Mina appar genom rullgardinsmenyn väljer du prenumerationen och enheten du vill installera på.
3. Klicka på Hämta.
OBS! Om du vill installera på en annan enhet kan du välja skicka länk i stället.
4. Gå igenom och godkänn licensavtalet med knappen Acceptera och hämta.
5. Välj att köra filen McAfeeSetup.exe
OBS! Stäng inte Internet-fönstret, eftersom det finns ett serienummer som du möjligtvis kommer att behöva klistra/fylla i under installationen.
6. När installationen påbörjar, följ stegen enligt anvisningarna.


Kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community