×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
grokla
Contributor
Message 1 of 3

Pop- UP

Startade datorn och detta är det första om dyker upp, går inte att minimera eller stänga ner utan bara att gå vidare och då kommer man till en betalnings sida. Kommer upp varannan timme ungefär

 

 

pop up.png

2 Replies
krishna55
Moderator
Moderator
Message 2 of 3

Re: Pop- UP

Hej @grokla,

Hälsningar från McAfee.

Vi är ledsna för besväret. Programmet är utformat på det sättet att påminna kunderna om förnyelse. Vi råder dig att klicka på betalning och stänga sidan som kommer upp istället för att stänga av och slå på datorn.

Hälsningar,
Krishnamanikandan KS

grokla
Contributor
Message 3 of 3

Re: Pop- UP

Hej! 

Har gjort det men det går inte att stänga, klickar jag vidare så går de inte att stänga ner utan att antingen skriva in betalnings uppgifter eller gå tillbaka till första sidan.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community