cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_91827
Contributor III
Message 1 of 1

Pengarna Tillbaka Erbjudande / Cash Back

Följ vänligen stegen nedan för att kräva tillbaka din rabatt.

1. Öppna www.mcafeepromotions.com
2. Välj ditt land
3. Tryck på "Skicka begäran" (kan bero på land)
4. Kryssa i de 3 kryssrutorna och tryck på "Nästa"
5. Välj datumet du köpte produkten och skriv in din partnerkod/kampanjkod du fick
6. Skriv in din personliga information, adress och bankkontonummer - IBAN samt BIC
7. Efter du har fyllt i allt borde du motta ett bekräftelsemail och sedan väntar du på att få cashback pengarna tillbaka.

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community