×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Magistern
Contributor
Message 1 of 2

Okänt hot mot min dator

Hej, jag har just fått två meddelanden om hot mot min dator - Lenovo laptop där jag kör Windows 10 med 64 bitar. Vid en närmare kontroll vad hoten gäller hänvisas jag till en "köpsida" där tilläggsprogram erbjuds till varierande kostnad.

Jag har haft prenumerationen drygt ett år - om jag minns rätt - och tog för givet att programmet skulle skydda mot just dessa hot vilket tydligen inte är fallet MEN det finns skydd att KÖPA. Jag ställer mig undrande till varför inte dessa skydd finns med från början. Vad har jag betalat för vid inköpstillfället?

Avvaktar ert svar snarast.

Med vänlig hälsning

Johnny Månsson

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Okänt hot mot min dator

Hej Johnny,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Jag förstår från ditt inlägg att du har fått några ganska ilskna program installerade.

Dessa produkter är klassade som PUP (Possibly Unwanted Program) eller BadWare (Dåliga Program),
detta är program som ni bör se upp med och undvika genom att noga läsa igenom licensavtal innan ni installerar gratisprogram.

PUP och Badware tas inte bort av virusprogram, då ni som användare godkänner(!)  installationen med ett licensavtal.
Därför kan inte heller McAfee ta bort dessa program.

Dessa badware laddar sen hem andra virus/trojaner.

Vi ber er därför vända er till deras egen support eller söka hjälp på nätet.
Då dessa programs support är näst intill obefintlig, rekommenderar vi er att söka på google,
programmets namn plus removal instructions (T ex, sök på "reimage repair virus") .

Om ni behöver installera ett borttagningsprogram, se till att det är gratis och att det avinstalleras efter det använts. Detta för att inte komma i konflikt med McAfee.

Varför det ska vara gratis?
Normalt tar inte program som kostar pengar ta bort PUP eller BadWare, P.G.A. Juridiska anledningar.
Dom ber er snällt betala för att ta bort dessa hot, för att sen tala om att dom inte kan/får.

Tyvärr kan inte något automatiserat borttagningeverktyg återställa inställningar i ert surfprogram,
detta måste ske manuellt, ni måste själv ändra;
Startsida
Standard Sökmotor
i alla era installerade surfprogram.
(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari, Opera, osv.)

Ändras inte detta är risken stor att Toolbaren kommer tillbaka efter att ni startar om datorn.
Vissa Toolbars lämnar även en bakdörr öppen i er dator, och kommer förr eller senare tillbaka ändå.

Några exempel på dessa toolbars är:
Conduit Search
MyStart.IncrediBar Search
Qone8.com
qvo6.com
Snap.do
Movies Toolbar
Ask.com

Några exempel på badware - Chromium, Winzip Driver Updater, Winzip Malware Protector, Reimage Repair,

Ominstallation av Windows brukar vara enda lösningen för dessa toolbars, dom har förstört för mycket.

Efter en längre tid med en omdirigerings toolbar, riskerar ni att tappa allt skydd.
Inga uppdateringar kan hämtas av något program som updateras med automatik, Windows, Java, McAfee osv.
Dessa program kan behöva en ominstallation för att fungera korrekt igen.

*******
Om situationen är högst allvarlig kan Windows ominstallation behövas. Detta ska ta bort alla virus på 100 procent.
Fabriksåterställning av datorn görs oftast via kontrollpanellen. OBS! Säkerhetskopiera era viktiga filer först.
*******

 Kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

 

----------------------------------------------------

McAfee Security Tips - 13 Ways to Protect Your System

 

In addition to installing our products, we recommend that you follow these simple, common-sense precautions to reduce your exposure and protect your system.

 1. Do not open email attachments from an unknown, suspicious, or untrustworthy source. If you're not familiar with the sender, do not open, download, or execute any files or email attachments.
 2. Do not open an email attachment unless you know what it is, even if it appears to come from a friend or someone you know. Some viruses replicate themselves and spread via email. Stay on the safe side and confirm that the attachment was sent from a trusted source before you open it.
 3. Do not open any email attachments if the subject line is questionable. If you feel that the attachment may be important to you, always save the file to your hard drive before you open it.
 4. Delete chain emails and other spam from your inbox. It's best not to forward or reply to messages like these. Unsolicited, intrusive mail clogs up networks, may contain annoying or offensive content, and may result in security and privacy risks.
 5. Exercise caution when downloading files from the Internet. Make sure that the website is legitimate and reputable. Verify that an anti-virus program has checked the files on the download site. If you have any doubts, don't download the file at all. If you download software from the Internet, be especially vigilant of free software, which often carries adware or other potentially unwanted content along with it. Always read the privacy policies and end-user license agreements (EULAs) for software you install, regardless of the source. Be especially wary of screensavers, games, browser add-ons, peer-to-peer (P2P) clients, and any downloads claiming to be “cracked” or free versions of expensive applications, such as Adobe® PhotoShop® or Microsoft® Office. If it sounds too good to be true, it probably is.
 6. Avoid downloads from non-web sources altogether. The chances of downloading infected software from Usenet groups, IRC channels, instant messaging clients, or P2P is very high. Links to websites seen in IRC and instant messaging also frequently point to infected downloads. Avoid obtaining your software from these sources.
 7. Update your anti-virus software often. Threats are on the increase, and they are constantly evolving. Hundreds of viruses are discovered each month. To make sure that you are protected against the newest breed of threats, update your anti-virus software frequently. That means downloading the latest virus signature files and the most current version of the scanning engine.
 8. Back up your files frequently. If a virus infects your files, at least you can replace them with your backup copy. It's a good idea to store your backup files (on CDs or flash drives) in another secure physical location away from your computer.
 9. Update your operating system, web browser, and email program on a regular basis. For example, you can get Microsoft® security updates for Microsoft Windows and Microsoft Explorer at http://www.microsoft.com/security.
 10. Vigilance is the best defense against phishing scams. “Phishing” describes scams that attempt to acquire confidential information such as credit card numbers, personal identity data, and passwords by sending out emails that look like they come from real companies or trusted individuals. If you happen to receive an email message announcing that your account will be closed, that you need to confirm an order, or that you need to verify your billing information, do not reply to the email or click on any links. If you want to find out whether the email is legitimate, you can contact the company or individual directly by calling or writing to them.
 11. Do not open messages or click on links from unknown users in your instant messaging program. Instant messaging can be a vehicle for transmitting viruses and other malicious code, and it’s another means of initiating phishing scams.
 12. Use a personal firewall. A hardware firewall that sits between your DSL router or cable modem will protect you from inbound attacks. It’s a must for broadband connections. A software firewall runs on your PC and can protect you from both inbound and outbound attacks.
 13. Check your accounts and credit reports regularly. Identity thieves can begin using your personal information to open accounts, purchase goods, and make your life miserable within minutes of obtaining that data. Check your bank account and credit card statements frequently. That way, if you discover that your personal information has been compromised, you can alert credit companies and banks immediately, so they can close your accounts.
How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

  New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

 • Find Forum FAQs
 • Learn How to Earn Badges
 • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

  Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

 • Get helpful solutions from McAfee experts.
 • Stay connected to product conversations that matter to you.
 • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community