cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_91827
Contributor III
Message 1 of 1

Oönskade Pop-up Meddelande / Adware PUP

Såvitt jag förstår får du oönskade pop-up fönster med reklam eller så blir du omdirigerad i dina sökresultat i Internet.

Din dator verkar vara infekterad med potentiellt oönskade program (PUP) och/eller reklamprogram (adware). Dessa är inte virus i sig själva, vilket är varför antivirus programmet inte har gjort någonting emot dem. De är snarare program eller webbläsartillägg som man oavsiktligt installerar själv. De brukar installeras tillsammans med något annat, oftast gratis program. De brukar vara svåra att bli kvitt av.

För att få fram exakt vad infekterar datorn är det ensklast att kolla upp webbläsartilläggen i Internet Explorer. Tryck på Verktyg i menyraden eller på Kugghjulet uppe till höger i ett Internet Explorer fönster och klicka på Hantera tillägg. Kolla bland Tilläggen, samt Sökleverantörerna.

Du har följande alternativ:

1. Du kan söka efter borttagningsanvisningar (removal instructions) i Google med programmets eller tilläggets namn för att försöka få bort skräpprogrammen själv och återställa webbläsarens inställningar.

2. Du kan köra en systemåterställning av datorn eller lämna in den i en service med samma ändamål, särskilt om datorn är fortfarande i garanti.

3. Kontakta en lokal tekniker eller datorkunnig människa för att få hjälp med de ovanstående alternativen.

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community