×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
henrikporali
Contributor II
Message 1 of 3

Nya funktionen för telefon fungerar inte...

Jump to solution

Jag vill lägga till telefonnummer för att få skickat hjälp mail till telefonen men det fungerar inte alls som det var med mailen innan inget kommer fram till telefonen. Jag lägger till telefonen men inget sms kommer fram så jag kan inte lägga till mobilen fixa tack. Jo sedan kan man inte ta bort meddelande om fel i mail på webbsidan måste göras i mobilen finns inte på hemsidan. Att markera de som lösta finns inte på hemsidan bara i telefonen... Nya identitets grejen i LifeSafe.

1 Solution

Accepted Solutions
henrikporali
Contributor II
Message 3 of 3

Re: Nya funktionen för telefon fungerar inte...

Jump to solution

Hej jag lägger till en mobil och det fungerar inte kommer ej sms

Och detta finns ej i webben bara i mobilen för att ta bort meddelande.

 

No I am using the mobile and the sms dosent come back

And this dosent work on the webb only on the mobile.

View solution in original post

2 Replies
karthikeyan_J
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 3

Re: Nya funktionen för telefon fungerar inte...

Jump to solution

Vi använde Google översätt för att skicka hans svar.

Hej @henrikporali ,

Meddela oss om du försöker lägga till en fast telefon utan textmeddelandefunktion. Om ja, är det här alternativet inte tillgängligt för närvarande.

När det gäller din fråga om att ta bort de adresserade överträdelserna, kan du välja "Jag har nyligen ändrat lösenordet" vilket kommer att markera intrånget som åtgärdat.

Thanks,
Karthikeyan J

henrikporali
Contributor II
Message 3 of 3

Re: Nya funktionen för telefon fungerar inte...

Jump to solution

Hej jag lägger till en mobil och det fungerar inte kommer ej sms

Och detta finns ej i webben bara i mobilen för att ta bort meddelande.

 

No I am using the mobile and the sms dosent come back

And this dosent work on the webb only on the mobile.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community