×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
GENN
Contributor
Message 1 of 2

McFee önskes ej, hvis det ikke går att installera UTAN problem

Betaling till Mc Fee - inget problem, men programmet går inte att installera. Får jag inte hjälp, så detta fungerar vill jag begära återbetalning av de 1272,95 kr som Ni tog betalt i dag. Fick ingen "kod" så jag kan få tillbaka 400 kr, som utlovad i Er annons. 

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: McFee önskes ej, hvis det ikke går att installera UTAN problem

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Vänligen kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com om du behöver hjälp med fjärrstyrrning för att hjälpa dig installera McAfee på din dator och få din rabattkod.

Vänligen hänvisa till ärendedummer 484570-2476279715

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community