×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 1 of 1

McAfee installationen startar inte på Windows 7: Se till att du har JavaScript installerat på datorn

Problem

När du försöker installera produkterna i McAfee-säkerhetspaketet för Windows 7 misslyckas hämtningen och du får ett felmeddelande som liknar detta:
 
Installationen startar inte: Se till att du har JavaScript installerat på datorn.

Orsak

Den här typen av fel kan inträffa när Windows-skriptet, jscript eller en komponent i Windows-skriptet är skadat eller är inte längre associeras med operativsystemet.

JavaScript och Java är inte samma programmeringsspråk, även om de är lätta att blanda ihop. Java-problemen påverkar inte McAfee-programmen men Java-baserade hämtningsprogram kan orsaka problem. Dessa hämtningsprogram tillhör inte McAfee men kan påverka våra hämtningar, om din ISP tillhandahåller en hämtningshanterare som använder Java till exempel.


Se till att all programvara på din dator alltid är uppdaterad.

Installera eller uppdatera Java

 1. Stäng eventuella öppna program och starta om datorn.
 2. Klicka på Start och markera rutan Sök.
 3. Skriv Program och egenskaper.
 4. Öppna Program och funktioner.
 5. Leta rätt på Java i listan över installerade program. 
  Obs! Om det finns flera versioner av Java installerade, tar du bort alla versioner, startar om datorn och installerar den senaste Java-versionen.
  • Om Java inte finns installerar du det från http://www.java.com/.
  • Om Java redan finns uppdaterar du så här:
   1. Klicka på Start och markera rutan Sök.
   2. Skriv Kontrollpanelen.
   3. Dubbelklicka på ikonen Java.
   4. Klicka på fliken Uppdatera.
   5. Klicka på Uppdatera nu.
   6. När uppdateringen är slutförd startar du om datorn och försöker att installera McAfee-produkten på nytt.
    Obs! Om uppdateringen säger att du har den senaste versionen, stänger du Java-kontrollpanelen.
     
  Om du fortfarande har Java-problem kan du söka efter lösningar på Java-sidan http://www.java.com/.
Labels (4)
How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

  New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

 • Find Forum FAQs
 • Learn How to Earn Badges
 • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

  Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

 • Get helpful solutions from McAfee experts.
 • Stay connected to product conversations that matter to you.
 • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community