×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
AW
Contributor
Message 1 of 2

Konto och prenumeration

Hej!

Jag vill avsluta min prenumeration och avaktivera automatisk förnyelse.

Jag har blivit lovad att jag kommer att få ett mail 30 dagar innan min prenumeration går ut, det fick jag inte utan pengarna drogs från mitt konto utan förvarning.

När jag försöker komma i kontakt med McAffe kommer jag inte fram, utan har klickat runt i ca en timme nu, går i cirklar, finns inget mail eller tel nr att ringa någonstans.

Hur ska jag reklamera detta? Är det ett medvetet strategi för att slippa återbetalningar?
När jag loggar in å McAffe's konto ser det ut som jag inte haft någon prenumeration. På mitt McAffe live program i datorn så står det att jag har aktiv prenumeration till den 22/1 2023. Det är samma mail-adress som jag loggade in på mitt konto hos McAffe för resten. Så jag kan inte avaktivera min prenumeration på mitt konto.


Chat-funktionen ni hänvisat till fungerar inte heller. Varken på dator eller mobil.

Med vänlig hälsning

A. W.

1 Reply
Allwyn_GI
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Konto och prenumeration

Hej @AW,

Hälsningar från McAfee!

Jag har skickat ett personligt meddelande. Återkom gärna med de begärda uppgifterna för att hjälpa dig vidare.

Tack,
Allwyn I

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community