cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_91827
Contributor III
Message 1 of 1

Jag kan inte öppna mina filer på datorn / CryptoLocker

Såvitt jag förstår har vissa filer krypterats på datorn och det går ej att öppna dem längre.

Det verkar som att din dator är infekterad med CryptoLocker (eller Cryptowall) viruset. Detta virus och dess varianter brukar vara riktade mot småföretag och sprids oftast via phishing och infekterade e-postbilagor. När viruset aktiveras, krypterar det vissa typer av filer. Det skadliga programmet visar sedan ett meddelande som erbjuder att dekryptera filerna så länge som man betalar en viss avgift. Det är svårt för antivirusprogrammen att upptäcka sådana Ransomware virus, eftersom de blir ständigt omförpackade. Ibland upptäcks de inte alls eller bara efter att kryptering är klar. Viruset brukar förstöra sig själv, så att det kommer inte att kryptera fler filer.

Det är ingen idé att köra en systemåterställning av datorn eller likadant. Men datorn kan hämtas till en lokal tekniker för att kolla om det inte finns rester av viruset på datorn, samt för att se om någonting kan eventuellt göras åt krypteringen. Dessutom rekommenderar vi att spara de krypterade filerna, ifall dekrypteringsnycklar konfiskeras av myndigheterna och släpps till allmänheten.

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community