×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
macmcafee
Former Member
Message 1 of 4

Hur ska jag göra för att installera den nyköpta produkten på min Mac-dator?

Jump to solution

Jag köpte till ytterligare en licens till mina McAfee Internet Security Suite-licenser, denna gång till min Mac (de tidigare är till mina PC-datorer). När jag försöker ladda ner programvaran verkar den inte acceptera att jag nu sitter på en Mac-dator, utan den föreslår att jag ska gå till en PC och installera. Hur ska jag göra för att installera den nyköpta produkten på min Mac-dator?

1 Solution

Accepted Solutions
stoycho_k
Contributor II
Message 3 of 4

Re: Hur ska jag göra för att installera den nyköpta produkten på min Mac-dator?

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Tekniska Support.
Efter att ha läst igenom ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår, har du en McAfee Internet Security Suite. Denna produkt är tyvärr ''PC-only'' produkt och kommer inte fungera på MAC.

Om du har andra förfrågningar, kan du kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004)
eller chatt
: http://service.mcafee.com

Med vänlig hälsning,

McAfee Kundtjänst

View solution in original post

3 Replies
catdaddy
MVP
MVP
Message 2 of 4

Re: Hur ska jag göra för att installera den nyköpta produkten på min Mac-dator?

Jump to solution

Removed from Moderation Queue.

Cliff
McAfee Volunteer
stoycho_k
Contributor II
Message 3 of 4

Re: Hur ska jag göra för att installera den nyköpta produkten på min Mac-dator?

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Tekniska Support.
Efter att ha läst igenom ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår, har du en McAfee Internet Security Suite. Denna produkt är tyvärr ''PC-only'' produkt och kommer inte fungera på MAC.

Om du har andra förfrågningar, kan du kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004)
eller chatt
: http://service.mcafee.com

Med vänlig hälsning,

McAfee Kundtjänst

daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 4 of 4

Re: Hur ska jag göra för att installera den nyköpta produkten på min Mac-dator?

Jump to solution

McAfee Internet Security Suite är en utgående produkt som gäller bara för PC.

Du bör byta till det senaste McAfee Internet Security som har stöd för MAC, Windows, Android, iOS.

Du kan begöra återbetalning för McAfee Internet Security Suite om du har köpt den nyligen.

Kontakta oss göra per chat eller telefon på http://service.mcafee.com så vi kan hjälpa dig.

 

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community