×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
algarve
Contributor
Message 1 of 2

Hey Daniel..............

Jump to solution

hej Daniel
kan du hjälpa mig?
vid vilka intervaller (timmar) kommer virusbanken att uppdateras vid Mcafee Internet Security 2018.
TACK
algarsol@clix.pt

1 Solution

Accepted Solutions
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Uppdatering av McAfee virus-banken, automatiska uppdateringar och typer av uppdateringar

Jump to solution

Hej Toni,


Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst.

Har du registretat dig en gång i tiden på McaFee.com med andra uppgifter än dina nuvarande?

Det finns ingen produkt registrerad under din email. Vid förfrågningar får du kontakta McAfee Kundtjänst på: http://service.mcafee.com

Apråpå din fråga ang uppdatering av McAfee virus-banken, kan jag säga att den uppdateras dagligen kl 17. I vissa extrema fall kan det finnas fler en en uppdateringar om dagen.

Publicerar lite mer info om McAfee uppdateringar, som kan vara till nytta.

McAfee KB - Varför uppdaterades mitt säkerhetsprogrampaket och vilka typer av uppdateringar finns? (TS100421)

Sammanfattning
I den här artikeln finns information om uppdateringar för McAfees säkerhetsprogrampaket.  
 
Lösning

I McAfee Security-programmen används automatiska uppdateringar för att hålla programmen och resursfilerna uppdaterade.
 

Vilka typer av uppdateringar finns?

Det finns tre grundläggande typer av uppdateringar: Uppdateringar av DAT-filer, mindre programuppdateringar och uppdateringar av nya versioner.

 • Uppdateringar av DAT-filer är vanligast. De uppdateras minst en gång om dagen.
   
 • Mindre programuppdateringar löser problem och/eller kompatibilitetsfrågor.
   
 • Nya versioner är de minst vanliga. De innehåller förbättringar och ändringar av program.

   
Varför behövs uppdateringar?
 

Uppdateringar används för att:

 • hålla DAT-filerna aktuella med ny farlig programvara som läggs till i avkänningslistorna 
   
 • se till att programmen är aktuella för att förhindra kompatibilitetsproblem med operativsystem och tredjepartsprodukter samt för att lösa problem i olika funktioner 
   
 • installera nya versioner som uppdaterar funktioner, lägger till nya finesser och gör programmen lättare att använda.

Hur ofta görs sökningar efter uppdateringar?

Med SecurityCenter görs uppdateringssökningar strax efter det att datorn startats och sedan ungefär var fjärde timme. I händelse av utbrott kan akuta DAT-filer göras tillgängliga med de senaste virusskyddsuppdateringarna så snart de är färdiga för att minska risken för att datorn infekteras.
 

Hur ofta ges nya DAT-filer ut?

DAT-filer för McAfee VirusScan uppdateras vanligtvis varje dag eftersom det är viktigt att de blir installerade så snart som möjligt. När det finns akut risk för virusutbrott ger McAfee ut uppdaterade DAT-filer tidigare än planerat.
 

Kan jag ändra uppdateringscykeln?
Du kan inaktivera automatiska uppdateringar (rekommenderas inte) eller ändra uppdateringsalternativen.
 1. Dubbelklicka på ikonen M i aktivitetsfältet.
 2. Klicka på Navigering.
 3. Klicka på Automatiska uppdateringar.
I det här fönstret kan du klicka på knappen Inaktivera om du vill inaktivera automatiska uppdateringar, eller klicka på Aktivera om du vill aktivera dem. Du kan också välja något av följande uppdateringsalternativ:
 • Hämta och installera uppdateringar automatiskt
 • Hämta uppdateringar men meddela mig innan de installeras
 • Meddela mig när det finns tillgängliga uppdateringar

VIKTIGT! McAfee rekommenderar inte att du väljer alternativet för att Inaktivera automatisk uppdatering och låt mig söka efter uppdateringar manuellt. Med automatiska uppdateringar är dina virusdefinitioner alltid uppdaterade med den allra senaste DAT-versionen från McAfee.

 

Visas popup-meddelanden om programmet uppdateras utan problem?

Ibland visas popup-fönster med information. Meddelandena varierar beroende på inställningarna för säkerhetsnivå och rapportering. Gör så här om du vill inaktivera popup-meddelanden när du får en uppdatering:

 1. Dubbelklicka på ikonen M i aktivitetsfältet.
 2. Klicka på Navigering.
 3. Välj Allmänna inställningar och varningar.
 4. Öppna lådan Informationsvarningar.
 5. Välj ett varningsalternativ.

View solution in original post

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Uppdatering av McAfee virus-banken, automatiska uppdateringar och typer av uppdateringar

Jump to solution

Hej Toni,


Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst.

Har du registretat dig en gång i tiden på McaFee.com med andra uppgifter än dina nuvarande?

Det finns ingen produkt registrerad under din email. Vid förfrågningar får du kontakta McAfee Kundtjänst på: http://service.mcafee.com

Apråpå din fråga ang uppdatering av McAfee virus-banken, kan jag säga att den uppdateras dagligen kl 17. I vissa extrema fall kan det finnas fler en en uppdateringar om dagen.

Publicerar lite mer info om McAfee uppdateringar, som kan vara till nytta.

McAfee KB - Varför uppdaterades mitt säkerhetsprogrampaket och vilka typer av uppdateringar finns? (TS100421)

Sammanfattning
I den här artikeln finns information om uppdateringar för McAfees säkerhetsprogrampaket.  
 
Lösning

I McAfee Security-programmen används automatiska uppdateringar för att hålla programmen och resursfilerna uppdaterade.
 

Vilka typer av uppdateringar finns?

Det finns tre grundläggande typer av uppdateringar: Uppdateringar av DAT-filer, mindre programuppdateringar och uppdateringar av nya versioner.

 • Uppdateringar av DAT-filer är vanligast. De uppdateras minst en gång om dagen.
   
 • Mindre programuppdateringar löser problem och/eller kompatibilitetsfrågor.
   
 • Nya versioner är de minst vanliga. De innehåller förbättringar och ändringar av program.

   
Varför behövs uppdateringar?
 

Uppdateringar används för att:

 • hålla DAT-filerna aktuella med ny farlig programvara som läggs till i avkänningslistorna 
   
 • se till att programmen är aktuella för att förhindra kompatibilitetsproblem med operativsystem och tredjepartsprodukter samt för att lösa problem i olika funktioner 
   
 • installera nya versioner som uppdaterar funktioner, lägger till nya finesser och gör programmen lättare att använda.

Hur ofta görs sökningar efter uppdateringar?

Med SecurityCenter görs uppdateringssökningar strax efter det att datorn startats och sedan ungefär var fjärde timme. I händelse av utbrott kan akuta DAT-filer göras tillgängliga med de senaste virusskyddsuppdateringarna så snart de är färdiga för att minska risken för att datorn infekteras.
 

Hur ofta ges nya DAT-filer ut?

DAT-filer för McAfee VirusScan uppdateras vanligtvis varje dag eftersom det är viktigt att de blir installerade så snart som möjligt. När det finns akut risk för virusutbrott ger McAfee ut uppdaterade DAT-filer tidigare än planerat.
 

Kan jag ändra uppdateringscykeln?
Du kan inaktivera automatiska uppdateringar (rekommenderas inte) eller ändra uppdateringsalternativen.
 1. Dubbelklicka på ikonen M i aktivitetsfältet.
 2. Klicka på Navigering.
 3. Klicka på Automatiska uppdateringar.
I det här fönstret kan du klicka på knappen Inaktivera om du vill inaktivera automatiska uppdateringar, eller klicka på Aktivera om du vill aktivera dem. Du kan också välja något av följande uppdateringsalternativ:
 • Hämta och installera uppdateringar automatiskt
 • Hämta uppdateringar men meddela mig innan de installeras
 • Meddela mig när det finns tillgängliga uppdateringar

VIKTIGT! McAfee rekommenderar inte att du väljer alternativet för att Inaktivera automatisk uppdatering och låt mig söka efter uppdateringar manuellt. Med automatiska uppdateringar är dina virusdefinitioner alltid uppdaterade med den allra senaste DAT-versionen från McAfee.

 

Visas popup-meddelanden om programmet uppdateras utan problem?

Ibland visas popup-fönster med information. Meddelandena varierar beroende på inställningarna för säkerhetsnivå och rapportering. Gör så här om du vill inaktivera popup-meddelanden när du får en uppdatering:

 1. Dubbelklicka på ikonen M i aktivitetsfältet.
 2. Klicka på Navigering.
 3. Välj Allmänna inställningar och varningar.
 4. Öppna lådan Informationsvarningar.
 5. Välj ett varningsalternativ.
How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

  New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

 • Find Forum FAQs
 • Learn How to Earn Badges
 • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

  Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

 • Get helpful solutions from McAfee experts.
 • Stay connected to product conversations that matter to you.
 • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community