cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Främmande mail fick mitt kvitto

Jag har precis betalat in avgiften för mitt virusskydd. Jag fick då upp på skärmen att kvittot skickats till en främmande emailadress. Emailen var bara en massa siffror och sen så slutade den med ".no" vilket jag tror betyder att den kommer från norge. 

Varför skickades mitt kvitto till den emailen? Och betyder det att dom har tillgång till mitt konto??

1 Reply

Re: Främmande mail fick mitt kvitto

Hej @Klaranils1 

Hälsningar från McAfee!

Vi beklagar för besväret. Supportlinjen för Sverige är endast öppen under kontorstid, så kontakta dem under kontorstid. De hjälper dig att behandla din begäran.

Support: 08-579 290 04

Obs: Vi har använt google translator för att översätta meddelandet ovan

Hälsningar,
Sudharsanam G

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community