cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Erikswed
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Filen CODEX64.DLL sattes i karantän utan förklaring

Jump to solution

Installerade ett spel och filen CODEX64.DLL sattes i karantän utan att förklarar varför.

När jag öppnar Mcafee och tittar på karantän filerna (en fil) så står det ingen om anledning, orsak eller vad problemetr är.. Där är en länk typ man kan klicka som går till Mcafee men den ger inget svar.

Varför tar ni bort och sätter filer i karantän som inte ska sättas i karantän eller som ni inte vet vad ni håller på med utan bara sätter en fil i karantän på skoj. Detta är inte skoj för mig

 

 

 

 

1 Solution

Accepted Solutions

Re: Filen CODEX64.DLL sattes i karantän utan förklaring

Jump to solution

Hej Erik,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår så vill du köra en fil men McAfee har markerat den som trojan.

Du kan försöka med att ta bort filen från trojan list och låta McAfee leta på den på följande sätt:

1.Gå till startsidan och klicka på Navigering längst upp till höger.

2.Under Funktioner klickar du på Objekt i karantän och betrodda objekt.

3. Klicka på Objekt i karantän eller Karantän för program som kan vara oönskade och visa listan över hot som placerats i karantän.

4.Markera det objekt i listan du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Sedan behöver du exkludera filen från Realtid scan:

Öppna skydd möt spion program >>> Tryck på Realtid Scan

>>> Exkludera fil >>> Exkludera filen som har markerat som trojan.

Kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

 

View solution in original post

1 Reply

Re: Filen CODEX64.DLL sattes i karantän utan förklaring

Jump to solution

Hej Erik,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår så vill du köra en fil men McAfee har markerat den som trojan.

Du kan försöka med att ta bort filen från trojan list och låta McAfee leta på den på följande sätt:

1.Gå till startsidan och klicka på Navigering längst upp till höger.

2.Under Funktioner klickar du på Objekt i karantän och betrodda objekt.

3. Klicka på Objekt i karantän eller Karantän för program som kan vara oönskade och visa listan över hot som placerats i karantän.

4.Markera det objekt i listan du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Sedan behöver du exkludera filen från Realtid scan:

Öppna skydd möt spion program >>> Tryck på Realtid Scan

>>> Exkludera fil >>> Exkludera filen som har markerat som trojan.

Kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

 

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community