×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
nsamuelsen
Contributor
Message 1 of 2

Fel nummer till kundservice/sälj för företag

Jump to solution

Hej!

Jag försökte ringa er Kundservice på +46 (0)20 522 827 enligt hemsidan. (http://se.mcafeestore.com/contakt-och-support/kontakta-oss#)

När jag sedan väljer knappvalen 2 för "Företag" och sedan "3" för försäljning, får jag telefontonen för att abonenten inte kan nås, följt av en röst på brittisk engelska som säger att numret jag försöker nå är ändrat till:
01753610999

Har ni inget nummer till svenska försäljare?

1 Solution

Accepted Solutions
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Fel nummer till kundservice/sälj för företag

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Svensk support har upphört för företagsprodukter, tyvärr.

Företagskunder, vänligen ring till 00800 122 55624. 

Corporate Sales
Phone: 1-888-847-8766

 

Encryption Solutions
Email: ebssales@mcafee.com

System Protection - McAfee Host Intrusion Prevention
Phone: 1-888-847-8766
Email: sales@mcafee.com

Partners
Email: reseller_support@mcafee.com

 

Business and SaaS Customers
Tech Support
Tel: 00800 624 77463
For more information, see Technical Support ServicePortal (OBS! Denna portal är bara för företagskunder).

 

För mer information vänligen navigera https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/home/contact-us.html .

View solution in original post

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Fel nummer till kundservice/sälj för företag

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Svensk support har upphört för företagsprodukter, tyvärr.

Företagskunder, vänligen ring till 00800 122 55624. 

Corporate Sales
Phone: 1-888-847-8766

 

Encryption Solutions
Email: ebssales@mcafee.com

System Protection - McAfee Host Intrusion Prevention
Phone: 1-888-847-8766
Email: sales@mcafee.com

Partners
Email: reseller_support@mcafee.com

 

Business and SaaS Customers
Tech Support
Tel: 00800 624 77463
For more information, see Technical Support ServicePortal (OBS! Denna portal är bara för företagskunder).

 

För mer information vänligen navigera https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/home/contact-us.html .

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community