×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
leffendmonkey
Contributor
Message 1 of 2

Förnyelse-rabatt

Hej, Jag hade automatisk förnyelse utan att veta. Jag gillar Mcafee och jag tror att en mycket bra skydd för min laptot MEN just nu jag ont om pengar och Mcafee tog 1036,19(kr) från mitt bankonto utan att veta. Kan jag få rabatt? Varför är det så dyrt? Varför Mcafee tog pengar utan Bankid eller nånting annat security? Kan ni göra en rabat för mig och få lite pengar tillbaka? jag tror 1036,19kr är för mycket just nu för mig, annars om ni inte kan göra rabbat kan jaf få pengarna tillbaka iställe? Tackar mvh Leffe

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Förnyelse-rabatt

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer att förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp

 

 

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community