×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Simon358
Contributor
Message 1 of 2

Förnyelse av abonnemang

Jump to solution

Hej. Jag förnyade mitt virusprogram hos er idag. (59 dagar före mitt nuvarande abonnemang går ut) Jag ser nu på mitt konto att jag fått en ytterligare prenumeration med start idag, men jag förstod det på hemsidan som att jag skulle förnya mitt gamla abonnemang med ett år. Nu har jag således 2 virusprogram hos er samtidigt under de kommande två månaderna. 

Är det möjligt att lägga på de 59 dagarna till min abonnemangstid så att jag inte går miste om dem? Om inte vill jag häva köpet. 

Ordernr: CS2246457402

Tack på förhand. 

1 Solution

Accepted Solutions
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Förnyelse av abonnemang

Jump to solution

Hej Simon,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Som jag uppfattar det, har du köpt en till McAfee LIveSafe och du har nu dubletter, samt undrar du om vi kan lägga på de 59 dagarna som du har kvar på ditt abbonemang.

Enklast är att göra återbetalning och jag ska förklara varför.
McAfee LiveSafe som du har köp via ElGiganten är fortfarande installerad. Den har 59 dagar kvar.
Sedan har du köpt en annan McAfee LiveSafe direkt på vår hemsida - den har jag återbetalat och du har fått email om detta (Refund CS2246921241)

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Vänligen ange också följande servicebeställningsnummer (ärendenummer) med vilket ditt ärende är dokumenterat hos oss: 484570-2458367477

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Förnyelse av abonnemang

Jump to solution

Hej Simon,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Som jag uppfattar det, har du köpt en till McAfee LIveSafe och du har nu dubletter, samt undrar du om vi kan lägga på de 59 dagarna som du har kvar på ditt abbonemang.

Enklast är att göra återbetalning och jag ska förklara varför.
McAfee LiveSafe som du har köp via ElGiganten är fortfarande installerad. Den har 59 dagar kvar.
Sedan har du köpt en annan McAfee LiveSafe direkt på vår hemsida - den har jag återbetalat och du har fått email om detta (Refund CS2246921241)

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Vänligen ange också följande servicebeställningsnummer (ärendenummer) med vilket ditt ärende är dokumenterat hos oss: 484570-2458367477

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community