cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Leifman
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Förnyande av prenumeration

Jag har två gånger försökt att försökt att förnya min prenumeration. 

Har också betalat två gånger 549 SEK för ett års förlängning.

Ändå klagar programet på att betalning inte har gjorts samt att det finns virus i datorn.

VAD ÄR NU DETTA ??!!

ÄR INTE mACaFEE SÄKERT?

1 Reply

Re: Förnyande av prenumeration

Hej @Leifman 

Hälsningar från McAfee.

Ursäkta besväret.

Vi har redan rapporterat problemet till oroteamet och pingat dem igen för att nå dig för att hjälpa dig vidare.

Hälsningar,
Hari Durairaj

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community