×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
HansF
Contributor
Message 1 of 2

Förlängning av skydd

Jump to solution

Den 24 mars 2018 betalade jag 1049 kronor till McAfee för något som jag uppfattade som förlängning av mitt skydd i 2 eller 3 år. Nu har jag vid upprepade tillfällen fått meddelanden om att jag bör uppdatera mitt McAfee skydd. När jag sedan loggar in på mitt konto finner jag att mitt skydd upphörde för dryga 2000 dagar sedan. Jag önskar klarhet i vad som gäller.

Med vänlig hälsning

Hans Forsström

hg.forsstrom@telia.com

1 Solution

Accepted Solutions
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Förlängning av skydd

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Vänligen kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Förlängning av skydd

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst. Efter att ha läst ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Vänligen kontakta McAfee Kuntjänst för att få svar på dina frågor och funderingar via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst.

MVH,
Daniel B
McAfee Kundtjänst

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community