cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
daniel_b
MVP
Message 1 of 1

Du uppmanas hela tiden att starta om datorn efter en ny produktuppdatering eller förnyelse

Du uppmanas hela tiden att starta om datorn efter en ny produktuppdatering eller prenumerationsförnyelse (TS100430)

Problem

Efter en uppdatering av McAfee-produkten kan du hela tiden bli ombedd starta om datorn. Andra rapporterar samma problem efter att de förnyat eller ändrat sin McAfee-prenumeration.
  
Orsak
Ibland går det inte att ta bort vissa registernycklar, inställningar eller andra filer under uppdateringsprocessen. Om detta inträffar upptäcker produkten objekten och bedömer felaktigt att en uppdateringen körs och uppmanar till omstart. 
 
Lösning
Kör McAfee Virtual Technician (MVT) för att lösa det här problemet:
 1. Gå till http://mvt.mcafee.com/ för att hämta McAfee Virtual Technician (MVT).
 2. Klicka på Hämta och kör på skärmen Felsök och reparera.
 3. Om du blir uppmanad att spara filen mvt.exe, sparar du den på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på mvt.exe (eller klicka på Kör) för att starta Virtual Technician.

  Obs! Klicka på Ja om du blir ombedd av User Account Control att tillåta körning av MVT.
   
 5. Vänta tills MVT har installerats, initierats och uppdaterats. Det kan ta några minuter. MVT genomsöker sedan datorn efter problem med installerade säkerhetsprodukter från McAfee.
 6. Välj Autofix och följ anvisningarna för att låta MVT åtgärda de problem som hittas.
 7. Stäng MVT när processen har slutförts.

---
Alternativa rensningar av Windows Registry - manuellt eller med CCleaner.

Man kan också ladda ned Autoruns fron MIcrosofts hemsida och göra följande:
1. Kör Autoruns som administratör
2. Boka AV mcreboot och alla mcafee och mfe rader ur registret
3. Starta om datorn
4. Radera alla mappar mfe och mcafee som du hittar på datorn
5. Radera alla temporära filer
6. Radera alla tidigare nedladdade mcafee installationsfiler.
7. Logga in på http://www.mcafee.com och starta en ny Mcafee installation

 

Kontakta McAfee Kuntjänst på chatten (http://service.mcafee.com) för att få hjälp med fjärrstyrrning.


Använd Avancerad sökning - https://community.mcafee.com/search.php - för att hitta redan besvarade svar.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

  New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

 • Find Forum FAQs
 • Learn How to Earn Badges
 • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

  Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

 • Get helpful solutions from McAfee experts.
 • Stay connected to product conversations that matter to you.
 • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community