×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Ansust
Contributor
Message 1 of 2

Dragning för 999 sek

Hej 

En dragning av 999 sek har utan mitt medgivande eller vetskap gjorts rån mitt konto. Det har ingenting med mitt tidigare köp (mycket billigare) att göra. När man söker information för att reklamera på denna supportsida slussas man bara runt via länkar fram och tillbaka till början hela tiden. Allt känns som rent bedrägeri och ett sätt att trötta ut konsumenter vilket ett snabbt googlesök också vittnar om.

Jag reklamerar denna dragning och emotser de 999 sek ni stulit av mig.

 

Vänligen 

Anna Sundqvist

1 Reply
Sudharsanam_G1
Moderator
Moderator
Message 2 of 2

Re: Dragning för 999 sek

Hej @Ansust 

Hälsningar från McAfee!

Vi beklagar besväret. Supportlinjen för Sverige är endast öppen under kontorstid, så kontakta dem under kontorstid. De hjälper dig att behandla din förfrågan.

Support: 08-579 290 04

Obs: Vi har använt google translator för att översätta meddelandet ovan

Hälsningar,
Sudharsanam G

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community