cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Dragna pengar jag inte godkänt.

Har fått 999kr draget från mitt konto på random utan att jag godkänt det, det är en väldigt stor summa pengar för mig den här månaden, speciellt när det är en del av pengarna jag ska betala min hyra med som försvunnit.

 

Jag har sett era tidigare svar på samma fråga i denna helpdesk och provat de länkarna ni skickat tidigare, de har bara skickat runt mig i cirklar, och inte löst någonting.

Jag behöver hjälp.

Alida Johansson

1 Reply
AvinashP
McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Dragna pengar jag inte godkänt.

Hej @KeyboardSmashed,

Hälsningar från McAfee!

Jag har skickat ett personligt meddelande. Återkom gärna med de begärda uppgifterna för att hjälpa dig vidare.

Hälsningar,
Avinash.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community