×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
henrikporali
Contributor II
Message 1 of 2

CPU Går igång

Jump to solution

Hej kör erat program och då går CPU upp till 60% och fläkten går igång om och om igen.

Har inte varit med om detta förrut så är det en bugg eller varför gör den så?

Jag har en I7 prossessor på 4Gh så det borde inte gå upp alls....

1 Solution

Accepted Solutions
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: CPU Går igång

Jump to solution

Tredjepartsprogram fungerar långsamt eller slutar helt att fungera när McAfee Security-produkter har installerats

 
 
Problem
McAfee har implementerat flera kontrollnivåer för tredjepartsprogrammen för att öka säkerheten i systemet och säkerställa att de fungerar korrekt. Eftersom tredjepartsprogrammet genomsöks aktivt av McAfee-produkten kan detta påverka prestandan i programmet eller leda till att det slutar fungera under genomsökningen. Detta är oftast märkbart i äldre datorer som har mer begränsade maskinvaruresurser.

 
Lösning 1
Du kan förbättra programmets prestanda genom att specificera vilka filer som ska genomsökas:
 1. Öppna din McAfee Security-produkt.
 2. Klicka på Schemalägga och köra genomsökningar.
 3. Klicka på Genomsökning i realtid.
 4. Klicka på Inställningar.
 5. I Sök igenom dessa filer väljer du Endast program och dokument.
 
Lösning 2

Om det är IM-program eller en e-postklient kan du ändra hur genomsökningen av inkommande e-postmeddelanden ska ske i McAfee-produkten:

 1. Öppna din McAfee Security-produkt.
 2. Klicka på Schemalägga och köra genomsökningar.
 3. Klicka på Genomsökning i realtid.
 4. Klicka på Inställningar.
 5. I Sök igenom dessa bilagor och platser avmarkerar du E-postbilagor och/eller Bilagor i snabbmeddelanden.

View solution in original post

1 Reply
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: CPU Går igång

Jump to solution

Tredjepartsprogram fungerar långsamt eller slutar helt att fungera när McAfee Security-produkter har installerats

 
 
Problem
McAfee har implementerat flera kontrollnivåer för tredjepartsprogrammen för att öka säkerheten i systemet och säkerställa att de fungerar korrekt. Eftersom tredjepartsprogrammet genomsöks aktivt av McAfee-produkten kan detta påverka prestandan i programmet eller leda till att det slutar fungera under genomsökningen. Detta är oftast märkbart i äldre datorer som har mer begränsade maskinvaruresurser.

 
Lösning 1
Du kan förbättra programmets prestanda genom att specificera vilka filer som ska genomsökas:
 1. Öppna din McAfee Security-produkt.
 2. Klicka på Schemalägga och köra genomsökningar.
 3. Klicka på Genomsökning i realtid.
 4. Klicka på Inställningar.
 5. I Sök igenom dessa filer väljer du Endast program och dokument.
 
Lösning 2

Om det är IM-program eller en e-postklient kan du ändra hur genomsökningen av inkommande e-postmeddelanden ska ske i McAfee-produkten:

 1. Öppna din McAfee Security-produkt.
 2. Klicka på Schemalägga och köra genomsökningar.
 3. Klicka på Genomsökning i realtid.
 4. Klicka på Inställningar.
 5. I Sök igenom dessa bilagor och platser avmarkerar du E-postbilagor och/eller Bilagor i snabbmeddelanden.
How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

  New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

 • Find Forum FAQs
 • Learn How to Earn Badges
 • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

  Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

 • Get helpful solutions from McAfee experts.
 • Stay connected to product conversations that matter to you.
 • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community