cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Håkan
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Avsluta prenumeration

Hej Support,

Varje år den 25/8 dras det 799 SEK från mitt kontokort för en förnyelse av abonnemang på virusskydd. Det är många år sedan detta var aktivt och datorn som det köptes till finns inte kvar. Jag har tyvärr inga referensnummer till abonnemanget utan det enda som står på kontokortsfakturan är: MCAFEE *WWW.MCAFEE.COM 866-622-3911.

Jag hittar inga uppgifter i mitt konto kopplat till min e-postadress **personal information omitted**

Hoppas att ni med dessa knapphändiga uppgifter kan hjälpa mig att avsluta prenumerationen.

Tack på förhand!

Mvh Håkan Hermansson

+46-70 60 90 670

1 Reply

Re: Avsluta prenumeration

Hej @Håkan 

Hälsningar från McAfee!

Vi beklagar för besväret. Supportlinjen för Sverige är endast öppen under kontorstid, så kontakta dem under kontorstid. De hjälper dig att behandla din begäran.

Support: 08-579 290 04

Obs: Vi har använt google translator för att översätta meddelandet ovan

Hälsningar,
Sudharsanam G

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community