cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_91827
Contributor III
Message 1 of 1

Avinstallera McAfee Programmet från din dator

Steg 1 – Avinstallera McAfee konsumentprodukterna via Kontrollpanelen i Windows:

 

Windows 10

 1. 1. Högerklicka på Start-knappen.
 2. 2. Vänsterklicka på Program och funktioner.
 3. 3. Välj din McAfee produkt.
 4. 4. Klicka på Avinstallera och följ stegen enligt anvisningarna.
 • 2. Välj din McAfee produkt.
 • 3. Välj att Avinstallera den och följ stegen enligt anvisningarna.
 • 2. Välj din McAfee produkt.
 • 3. Klicka på Avinstallera och följ stegen enligt anvisningarna.

  Steg 2 - Hämta och kör borttagningsverktyget MCPR.exe för att ta bort eventualla rester av McAfee: 

 1. 1. Hämta borttagningsverktyget från: http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe
 2. 2. Klicka på Spara och spara filen på datorn.
 3. 3. Bläddra till mappen där du sparade filen, högerklicka på MCPR.EXE och välj Kör som administratör.
 4. 4. Följ stegen enligt anvisningarna.
 5. 5. Starta om datorn (klicka på Reboot) efter att meddelandet CleanUp Successful (Rensningen lyckades) visas.

OBS! McAfee produkten tas inte bort helt förrän datorn startas om.

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt : http://service.mcafee.com

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

  New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

 • Find Forum FAQs
 • Learn How to Earn Badges
 • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

  Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

 • Get helpful solutions from McAfee experts.
 • Stay connected to product conversations that matter to you.
 • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community