cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Avbryta prenumeration och radera mitt konto

Hej, 

min prenumeration har tydligen automatiskt förnyats. Jag vill med omedelbar verkan avbryta den och jag vill att mitt konto raderas. 

Det har försökts att dra pengar, men mitt kort har gått ut. Fakturan har nr CS2377020824. 

Jag vill med detta mail att fakturan makuleras och att min prenumeration avbryts med omedelbar verkan. Jag vill också att mitt konto tas bort helt.  Jag vill ha en bekräftelse på detta via mail. 

Med vänlig hälsning 

Helena Lindstedt

 

1 Reply
alex_a
McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Avbryta prenumeration och radera mitt konto

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst .

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din automatiskt förnyade produkt.

Å företagets vägnar ber vi om ursäkt för alla besvär som den automatiska förnyelsen har möjligtvis orsakat dig. Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss.

Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret.

Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp

För att vi ska kunna återbetala dig måste du kontakta oss på vårt telefon eller chat support.

Du kan kontakta oss via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Med vänliga hälsningar

McAfee kundtjänst.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community