cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_91827
Contributor III
Message 1 of 1

Automatisk Förnyelse PÅ/AV

Å företagets vägnar ber vi om ursäkt för alla besvär som den Automatiska Förnyelsen har möjligtvis orsakat dig.

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp

Ni kan alltid logga in på McAfee kontot och avsluta Automatisk Förnyelse när som helst eller eventuellt kontakta vår Kundtjänst så vi kommer att hjälpa er med glädje.

Här hittar ni Automatisk Förnyelse Inställningarna på McAfee kontot under Mitt Konto -> Inställningar för automatisk förnyelse

login.jpg

af.jpg

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community