cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_91827
Contributor III
Message 1 of 1

Aktivera/Registrera Produktnyckel

Såvitt jag förstår har du problem att aktivera/registrera din produktnyckel.

De flesta problemen med att aktivera/registrera produktnyckeln har att göra med misstavning av själva nyckeln eller felaktig webbadress.

Du ska noggrant läsa alla uppgifter på kortet, där du fått nyckeln.

För att aktivera/registrera din produktnyckel du kan gå in på http://www.mcafee.com/activate/ och sedan följ alla instruktioner som står där.

Steg 1 - Ange din 25 siffriga aktiveringskod

Steg 2 - Logga in på ditt McAfee konto

Efter inloggningen - Produktnyckeln är redan registrerad på ditt konto.

Steg 3 - Kontinuerligt Skydd

Steg 4 - Hämta och Installera McAfee programmet OBS! Kolla dubbelt om du redan har samma program installerat på din dator, då behöver du inte installera på nytt

Steg 5 - Har du redan McAfee programmet installerat på din dator? Då ska du följa Steg 6 nedan.

Steg 6 - De som redan har McAfee LiveSafe/Total Protection/Internet Security installerat på enheten. Viktigt om ni har McAfee LiveSafe på datorn men ni har köpt en annan prenumeration/produktnyckel som typ Total Protection eller Internet Security då ska ni följa Steg 8 - För dem som redan har samma McAfee program på sin enhet och bara köpt/förnyat med produktnyckeln följ Steg 7 nedan.

Steg 7 - Högerklicka på McAfee-ikonen i systemfältet (nere till höger på skärmen, vid sidan av klockan, möjligtvis dold bakom en pil) ---> Vänsterklicka på Verifiera prenumeration. ---> Följ stegen tills processen är färdig.

Steg 8 - http://us.mcafee.com/apps/mdm/en-us/8.7_asp/getmcsubdbtool.asp

Själva produktnyckeln består av 25 tecken, fördelade i 5 gruppor av 5 tecken – en slumpmässig blandning av bokstäver och siffror.

OBS! Det är lätt att blanda ihop t.ex. siffran 5 med bokstaven S, osv.

aktivate.jpg

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community