×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
sargon-korea
Contributor
Message 1 of 2

återbetalning av automatisk förnyelse

Jump to solution

Hej! Jag har inte lyckats nå er på något annat sätt så skickar här. Jag önskar återbetalning för faktura CS2812476224 som dragits från mitt konto pga automatisk förnyelse. Jag är studerande och har inte råd med så stora utgifter så jag önskar att få återbetalning eftersom det drogs 999 SEK från mitt konto, läste att jag har 60 dagar ångerätt.

Tack på förhand!

Hälsningar , Sargon

1 Solution

Accepted Solutions
Rajiv_s1
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: återbetalning av automatisk förnyelse

Jump to solution

Hello @sargon-korea ,

Beklagar olägenheten. Vi ber dig att komma åt länken nedan som innehåller information om automatisk förnyelse och hur du får återbetalning.

McAfee Auto-Renewal / Refund


Du kan också kontakta McAfee Chat-teamet på
länk nedan för att hjälpa dig med dina återbetalningsfrågor. Se till att du har ditt beställnings-ID eller en registrerad e-postadress.

McAfee Chat

Support Number: 0857929004

Regards
Rajiv S

View solution in original post

1 Reply
Rajiv_s1
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: återbetalning av automatisk förnyelse

Jump to solution

Hello @sargon-korea ,

Beklagar olägenheten. Vi ber dig att komma åt länken nedan som innehåller information om automatisk förnyelse och hur du får återbetalning.

McAfee Auto-Renewal / Refund


Du kan också kontakta McAfee Chat-teamet på
länk nedan för att hjälpa dig med dina återbetalningsfrågor. Se till att du har ditt beställnings-ID eller en registrerad e-postadress.

McAfee Chat

Support Number: 0857929004

Regards
Rajiv S

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community