×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
mimmi99
Contributor
Message 1 of 2

Återbetalning

Hej!

Jag vill ha en återbetalning av den automatiska förnyelsen som skedde igår. Jag vill inte betala 1474:- för ett år. Beställningsnummret är: CS2909785638 och det går väldigt bra att sätta in pengarna på det konto som ni drog det från igår.

Hälsningar Matilda

1 Reply
Kumar_suman
Moderator
Moderator
Message 2 of 2

Re: Återbetalning

Hej @mimmi99 

Hälsningar från McAfee.Vi är ledsna att informera dig om att vi inte har möjlighet att initiera återbetalningar via communityn, så vi rekommenderar att du kontaktar supporten via länken nedan.

Supportlänk: McAfee Consumer Support

Hälsningar,
Kumar

Obs: Vi använde Google översätt för att göra det här inlägget.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community