cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Återbetalning

Hej!

Jag önskar säga upp den automatiska prenumerationen som drogs den 14/9 (trots att jag fått flera mail från er om att jag måste uppdatera min betalningsinformation för att ni skulle kunna dra pengar. Jag får även fortfarande mail om att jag är oskyddad trots att ni har dragit pengar...).

Återbetala till samma konto som pengarna drogs ifrån. 

Med vänlig hälsning Maria Persson

 

1 Reply
Saravanan02
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning

Hej @MariaPersson ,


Vi beklagar verkligen besväret eftersom det inte finns något alternativ för att ge återbetalning via communityn. Gå till länken nedan för att komma i kontakt med vår chattstöd.

McAfee Chat Support  

Tack,
Saravanan

Note: Vi använder google translate för att översätta detta meddelande.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community